BETALINGSALTERNATIVER
Kjøpesummen kan etter ditt eget valg gjøres opp gjennom postoppkrav eller kredittkort, Visa eller Mastercard. Ved bruk av kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Hvis reservasjon ikke kan foretas, forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen. Du vil motta informasjon om slik eventuell kansellering. Kortet blir belastet når ordren er klar for utsendelse.

Uavhentede og ikke-betalte pakker vil bli belastet et gebyr på kr 150, for å dekke våre utlegg. Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Dette gjelder bare kunder over 18 år. Ved delleveranser belastes kun delleveransen.